Gustafskorv AB inleder ett samarbete med Närkes Slakteri AB.

Gustafs som tillverkar den välkända Gustafskorven gjord av hästkött inleder nu ett samarbete med Närkes Slakteri som innebär att Närkes Slakteri övertar styckningsverksamheten i Stockholm.

Gustafskorv AB förvärvade den 15 maj 2015 häststyckningslinjen ur Kvalitétskött Sverige AB:s konkursbo.

Enligt Lars Edvinsson VD på Gustafskorv AB så blir detta samarbete en mycket bra lösning för båda företagen, en av anledningarna är att Närkes Slakteri AB redan idag har en fullt fungerande hästslakt och häststyckning vilket också innebär att både hästråvara och kvalité blir säkerställd för oss på Gustafs.

För vår del så innebär detta att vi får tillgång till fler hästar som är positivt i flera aspekter. Vi kommer dessutom att kunna frigöra lite styckningskapacitet på Närke Kött i och med att alla hästar skickas till anläggningen i Stockholm säger Göran Björklund VD på Närkekött.

Start av detta kommer att ske när alla tillstånd är godkända

 För mer information kontakta: Lars Edvinsson VD / Gustafskorv AB 070-556 94 35 eller Göran Björklund VD Närkekött AB 070-4052958

Lars Edvinsson VD / Gustafskorv AB
0243-79 35 44, 070-556 94 35 eller 
lars@gustafskorv.se

Vi producerar det bästa!

NÄRKE KÖTT har sedan starten ett mycket nära samarbete med Närkes Slakteri. Det djupgående samarbetet med slakteriet ger oss en mycket bra insyn i alla produktionsled. Hela vägen ifrån uppfödning till färdiga slutprodukter.

Vår målsättning är att producera svenska kvalitetsprodukter med liten miljöpåverkan. Miljöarbetet är för oss en ständigt pågående process och miljöaspekten finns med i alla viktiga beslut som tas inom företaget.

NÄRKE KÖTT – DET MILJÖSMARTA VALET!

Besök gärna våra goda vänner 

150423-Gustafs-3-300x156

Sveriges svar på El Clásico

Stolt Partner_2014-15

Hockeylaget för hockeyälskare

Moab

Fläsk- och marinerade produkter i världsklass